Vidya Vahini Shiksha Mahavidyalaya
Yadunath Nagar, By Pass Road, Bhind - 477001
Society Registration Certificate